Liiklusõigus


Küsimus: Kas mopeediga peab parkima kui auto või kui jalgratas?14.05.2012

Kas mopeedi peab parkima nagu autot või tohib seda parkida näiteks jalgrataste parklasse? Kas mopeediga tohib ka uue liiklusseaduse järgi sõita jalgrattateel? Kas enne 1993. aastat sündinud mopeedijuhil peab olema mingisugunegi juhtimisõigust tõendav dokument?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Mopeed on mootorsõiduk. Seega kehtib mopeedi parkimisele samasugune regulatsioon, kui iga teise mootorsõiduki parkimisele. Ilmselt tuleks seda üldreeglit siiski kohaldada teatud reservatsiooniga silmas pidades mopeedidele kehtestatud eriregulatsiooni - näiteks võib mopeediga liikuda jalgrattarajal või jalgrattateel (LS § 31 lg 4), mis tähendab, et mopeede peaks olema võimalik nende teede juurde loodud jalgrattaparklates ka parkida. LS § 94 lg 2 kohaselt ei vaja mopeedi juhtimisõigust isikud, kes on sündinud enne 1993.a 1.jaanuari. Algselt pidas seaduseandja minule teadaolevalt siinkohal silmas olukorda, kus enne 1993.a 1.jaanuari sündinud isikud ei vaja mopeedi juhtimiseks mingit juhtimisõigust. Samas on seaduse tekst veidi ebaõnnestunud sõnastusega, mis võimaldab seda tõlgendada ka teisiti.