Liiklusõigus


Küsimus: Mis eeskirjad kehtivad murutraktoriga või raideriga teedel tänavatel sõitmisel?18.05.2012

Kas murutraktori või raideriga tohib liigelda teel - asulates, linnades liigutakse pidevalt ühelt muruplatsilt teisele mööda tänavaid. Mis liiki sõidukiga on tegemist? Mille alusel võiks karistada saada murutraktori juht, kes joobes olles sõidab teed mööda poodi uue õlle järgi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Asjaolu, kas murutraktor või raider on käsitletav mootorsõidukina või mitte, sõltub sellest, milline on tema valmistajakiirus. LS § 2 p 40 kohaselt ei loeta mootorsõidukiks sõidukit, mille valmistajakiirus on alla 6 km/h. Jään siinkohal vastuse võlgu, millised on aiatöömasinate valmistajakiirused.

Mittemootorsõidukite juhtide puhul eeldatakse joobeseisundit, kui juhi väljahingatavas õhu ühes liitris on alkoholi 0,25 mg või rohkem.

Kui murutraktor ei kvalifitseeru mootorsõiduki (ja traktorina), siis puudub kehtivas seaduses otsene sanktsiooninorm sellise sõiduki juhi karistamiseks. Enamus sanktsiooninorme on kehtestatud mootorsõiduki juhile ning LS § 259, mis on mõeldud siis mittemootorsõiduki juhtidele, annab ammendava loetelu normisubjektidest. Murutraktori juhti selles loetelus ei nimetata, samuti ei mahu ta muude loetelus esitatud juhtide ja sõidukite alla.

Seega tuleb küsimusele vastuse leidmiseks välja selgitada sõiduki valmistaja poolt määratud kiirus.