Liiklusõigus


Küsimus: Kas on olemas moraalse kahju määrad liiklusõnnetuses kannatanule?17.05.2012

Tere,
Millised on moraalse kahju määrad liiklusõnnetuses kannatanule?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Moraalse e. mittevaralise kahju määrasid eraldi kehtestatud ei ole. Mittevaralise kahju suuruse otsustab kohus, hinnates kõiki asjaolusid, sh kannatanu vigastusi, nende mõju kannatanu elule, läbielamiste raskust, samuti ka kahju hüvitamiseks kohustatud isiku varalist seisundit ning ühiskonna üldist heaolutaset.