Liiklusõigus


Küsimus: Kas tasub veel oma õigust taga ajada, kui sõitsin ristmikule rohelise-kollase fooritulega?18.05.2012

Paar nädalat tagasi juhtus liiklusõnnetus nii, et sõitsin fooriga ristmikul kaugelt tulles hooga just rohelisest-kollaseks läinud tulega ristmikule ning auto tabas teist autot tagumisse ossa (kes tegi samal ristmikul vastassuunast tulles vasakpööret). Kohale sai kutsutud politsei ning nii kui kuulis sõna "kollane" ütles, et sina oled süüdi, kollane on keelav tuli ning muud juttu ei olnudki. Tunnistasin end kahju põhjustajaks ning asi lahenes esialgu. Ise kahtlustan aga, et vastaspool võis startida ilma rohelise sektsioonfoorita (vasakule) või punasega, sest oma arusaamise järgi see õnnetus muidu võimalik ei oleks. Kuna kaskokindlustus autol olemas, siis vaidlema ei hakanud.

Nüüd on aga algatatud väärteomenetlus, mille tagajärjel, nagu ma aru saan, võin saada siis ise ka trahvi või hoiatuse. See aga selline asi, mida ma ei salliks, sest reaalselt ei pea ma end siiski süüdlaseks.

Küsimus: Kas on mõtet väärteomenetluses ütluseid andma minnes võtta oma esialgne kahju põhjustamise nõusolek tagasi (kui see üldse võimalik) ning rõhuda sellele, et pigem oli vastaspoolel valestart vale foorisektsiooni järgi (või üldse punasega) - või pole sellel mõtet? Ei viitsi nagu kohtus ka käima hakata, aga 50:50 süü on minu arust õiglasem kui see, et ainult mind selle asja eest süüdlaseks tehakse.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kahjuks ei saa ma siinkohal asuda analüüsima liiklusõnnetuse asjaolusid ja anda hinnangut selle kohta, milline juht rikkus/ei rikkunud foori nõudeid. Sellise hinnangu andmine eeldab kogutud tõenditega tutvumist ja nende analüüsimist.

Samas 50:50 süü ei välista väärteomenetluse läbiviimist Teie suhtes, kuivõrd ka 50%-lise süü korral esineb ju Teie teos väärteokoosseis ning karistuse määramine selle eest on põhimõtteliselt võimalik ja õigustatud. Väärteomenetluses ei näidata üldiselt ära, mitu protsenti on üks või teine juht süüdi. Väärteomenetluses lahendatakse küsimus sellest, kas juht on või ei ole liiklusnõudeid rikkunud.

Kui Te leiate, et Te ei ole liiklusnõudeid rikkunud ja seda tegi hoopis teine juht, siis võite väärteomenetluses peale protokolli koostamist esitada vastulause koos oma väiteid kinnitavate tõenditega või vaidlustada kohtuvälise menetleja otsuse hiljem kohtus.

Üldiselt võib öelda, et kui ristmikul nooltuledega foore ei olnud, siis põhimõtteliselt pidi vastassuunast vasakpööret sooritav juht liikuma ristmikule enam vähem sama fooritule põledes, kui Teiegi (erinevus võib tuleneda sõidukite kiiruste erinevusest). Kui Teil ei olnud võimalik foori keelava tule süttimisel peatuda selleks ettenähtud kohas, siis võis olla ristmikule sõit õigustatud ning vasakpöörde sooritajal oli kohustus Teile teed anda. Nende eelduste puhul on võimalik, et Teie süü liiklusõnnetuses puudub. Kuid eelöeldu on puhtalt hüpoteetiline arutluskäik, kuivõrd ma ei ole kursis sündmuskoha ja juhtunu asjaolude tegelike andmetega.