Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas saab karistada korteriühistu territooriumil valesti (näiteks haljasalale) parkijaid?21.05.2012

Tere,

küsimus puudutab parkimist Tallinna linnas kortermaja ees. Kas MUPO-l on õigust valesti parkijaid trahvida? Näiteks auto kahe rattaga kõnniteel, magalarajoonides väga levinud, kui ruumi vähe ja kõik pargivad nii või parkimine haljasalal.

Nagu aru olen saanud, oleks neil selline õigus, kui tegemist oleks linna maaga, aga maa kuulub korteriühistule. Parkimist kuidagi teisiti reguleeritud ei ole (pole lepinguid "leppetrahve" välja kirjutavate firmadega jne). Niisiis, mis alusel MUPO eramaale trahve kirjutama tuleb ja kas see on mingis olukorras ka lubatud (maaomaniku loal vms).

Kas tegemist võib olla sellega, et liikluseeskirjad on kohustuslikud kõigil teedel (seega aias pargi kuidas tahad) olenemata maa omanikust ning nii Politseil kui ka Munitsipaalpolitseil on igal juhul õigus trahve kirjutama tulla, eriti kui mõni möödakäija peaks neid nö "kohale kutsuma"?

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Olete ise juba oma küsimusele vastaud - tõepoolest, liiklusseadus kehtib ühtemoodi nii erateedel kui ka avalikult kasutatavatel teedel. Ka liiklusjärelevalve, sh parkimisjärelevalve hõlmab nii erateed kui ka avalikud teed. Teisisõnu - liikleja on kohustatud liiklusseaduse nõudeid täitma nii avalikult kasutataval teel kui ka erateel ning nende nõuete järgmist kontrollitakse (e. liiklusjärelevalvet teostatakse) nii era- kui ka avalikul teel. Samamoodi korraldatakse liiklust nii era- kui ka avalikel teedel liikluskorraldusvahenditega. See tähendab, et kui teeomanik peab võimalikuks võimaldada osalist või täielikku parkimist kõnniteel, siis tuleks teele paigaldada sellekohast parkimiskorda lubavad liikluskorraldusvahendid. Nende puudumisel laieneb ka erateel parkimisele üldine seadusest tulenev parkimiskord. LS § 20 lg4 p 3 kohaselt on osaliselt või täielikult kõnniteel parkimine lubatud vaid seal, kus seda lubab vastav liikluskorraldusvahend.