Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas määratleda haljasala ja teepeenart, kui seda liiklusseadus lahti ei seleta?22.05.2012

LS ütleb, et haljasalal ei tohi sõidukit peatada ilma omaniku või valdaja loata. Samas ei kirjuta LS lahti, mis on haljasala ja kuidas seda määratleda. Mis hetkel on tegemist haljasalaga ja mis hetkel on hoopis teepeenar (millel puudub samuti LS järgne mõiste) vahetult enne heinamaad? Millele võiks toetuda haljasala määratlemisel ja vaidluse lahendamisel?
Ja kas omaniku luba peab olemas olema või kui ta pole keelanud, siis on lubatud?

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Haljasala kohta puudub tõesti liiklusalastes õigusaktides legaaldefinitsioon. Samas kohtupraktikas on lähtutud haljasala määratlemisel nö tavapärasest elukäsitlusest. Ka teepeenra puhul on lähenemine sarnane haljasalaga - lähtuda tuleb tavapärasest ja loogilisest elukäsitlusest. Teepeenar kuulub olemuslikult tee-ehituslike teeosiste hulka ning seetõttu võib järeldada, et teepeenar tee ehituse käigus rajatud teeosa. See tähendab, et teepeenar ei saa põhimõtteliselt tekkida isetekkelisel moel, näiteks teega külgneva haljasala sagedasel kasutamisel parkimiseks.
Maaomaniku loa olemasolu on kohtupraktika kohaselt nõutav. Luba ei pea olema kirjalik, vaid võib esineda ka muul tõendataval kujul.