Liiklusõigus


Küsimus: Kas peatumise keelumärgi mõjuala laieneb ka kõnniteele ja kollase joone korral ka teisele poole joont näiteks heinamaale?22.05.2012

Liiklusseadus märgib ära, et peatumise keelumärk kehtib sellel teepoolel, kus ta asub ja lähima ristmikuni. Kas ta kehtib aga ka kõnniteel ja kui kaugele ta mõju ulatub siis? Samuti pole midagi räägitud kollase joone mõjualast nn kõrvale. Kui joon on sõidutee ääres, siis kas teisele poole joont heinamaale võib parkida kui sõidukeid ei sega? Sarnased märgistused näiteks Kakumäe randa viiva tee ääres.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Parkimist keelav liiklusmärk kehtib sellel teepoolel, kuhu see on pandud. Kuivõrd kõnnitee on tee osas, siis põhimõtteliselt kehtib parkimist keelav liiklusmärk ka kõnniteele. Samas kõnniteel ei tohi nii või teisiti ilma vastavast liikluskorraldusvahendist tuleneva loata parkida.

Kuivõrd sõiudkite liiklus väljapool teed on üldjuhul keelatud (LS § 45 lg 13). Seega heinamaal parkimine maaomaniku loata on keelatud. Kui maaomaniku luba on olemas, siis teemärgis kehtib teel ning väljapool teed see ei kehti.