Liiklusõigus


Küsimus: Kas eraparkla haldaja saab autoomanikku sundida koostööle, et välja selgitada selle autoga parkinud isikut?22.05.2012

Tsiteerides teie ühte vastust ühele küsimusele: ''Selleks, et CityPark saaks oma leppetrahvi nõude maksma panna (sisse nõuda), tuleb tal tõendada lepingu teine pool ehk isik, kellel tekkis kohustus leppetrahv tasuda. Kindlasti ei piisa selleks sõidukiomaniku tuvastamisest, kuivõrd lepingu sõlmijaks saab üldjuhul pidada ikkagi vaid sõiduki parkinud konkreetset juhti. Ka ei taga nõude inkassofirmale üleandmine veel nõude edukust - inkassoettevõtja peab samuti tõendama, kes konkreetne isik oli lepingu teiseks pooleks ehk leppetrahvi tasumiseks kohustatud isikuks.''

Kas ma olen näiteks autoomanikuna kuidagi moodi kohustatud aitama kaasa tuvastada minu sõiduki parklasse parkinud isikut?
Kas on mingeid võimalusi, et mind saab sundida ütlema kes ja millal minu autot kasutas nagu selleks on õigus politseil, sest teadaolevalt politseile ma siiski pean teatud olukorras seaduse järgi võimaldama info, et kes ja millal minu autot kasutas.
Või siiski on eraparkla omanikule ning ka inkassole mul võimalik lihtsalt vastata, et auto polnud sellel hetkel minu käes ning ma ei olnud see, kes sõlmis nedega lepingu ja neid ma aidata ei kavatse isiku tuvastamisel, kes tegelikult auto parkis.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõidukiomaniku kohustused sõiduki kasutaja andmete säilitamisel sätestab LS § 72. Nimetatud sätte kohaselt on sõidukiomanik kohustatud säilitama 6 kuu jooksul andmed isiku kohta, kes tema sõidukit kasutas ja esitama need liiklusjärelevalve teostaja või kohtu nõudmisel.

Kuivõrd CP või EP operaatorid ei ole käsitletavad liiklusjärelevalve teostajatena, siis nendele andmete esitamise kohustust ei ole. Sundida nad sõiduki omanikku andmete esitamiseks ei saa. Küll võib andmete esitamise kohustus tekkida juhul, kui andmeid nõuab kohus. Kohtule või liiklusjärelevalve teostajale andmete esitamata jätmise eest on ette nähtud väärteovastutus LS § 261 järgi.