Liiklusõigus


Küsimus: Kas auto omanikuna võin eraparkla valdajalt leppetrahvi nõuda?29.05.2012

Parkisin auto eraparklasse. Lisasin selges kirjas oma autole kirja: "Dokumendi jätmisega selle sõiduki mistahes klaasipuhastaja alla loetakse dokumendi väljastaja ja sõiduki kasutaja vahel sõlmituks leping, mille kohaselt dokumendi väljastaja kohustub tasuma sõiduki kasutajale iga sõidukile jäetud dokumendi käsitlemise eest tasu 32€. Kui dokumendiks on leppetrahv, lisatakse käsitlustasule provisjon summas 200% leppetrahvi maksumusest (vähemalt 32€). Juhime tähelepanu asjaolule, et käsitlemisele kuuluvad ka õigusliku aluseta esitatud dokumendid.
Palume veenduda, et dokumendil on märgitud teie kontaktandmed!
Dokumendi jätmist selle sõiduki klaasipuhastaja alla loetakse nende tingimustega nõustumiseks."
Kui nüüd minu autole jäeti leppetrahvi nõue, siis kas ma võin trahvi tegijale koostada leppetrahvi nõude? Mina teavitasin endapoolsed tingimused ja minule trahvi tegija, paberi autole kinnitamisega, nõustus sellega.

Tänan

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Iseenesest ei ole selline konstruktsioon välistatud. Samas jään siiski vastuse võlgu, kuidas laheneks olukord kohtumenetluses. Kaasuse suhtes on võimalik rakendada mitmeid tsiviilõiguslikke - nii poolt- kui ka vastuargumente. Mõnevõrra võite saada informatsiooni kohtute nägemusest Riigikohtu lahendist 3-2-1-75-10, kus on lahatud parkimislepingu sõlmimise küsimust. Asja uuel arutamisel ringkonnakohtus lõppes menetlus kompromissiga, st. kohtulikku hinnangut lepingu sõlmimise küsimusele ei antudki. Analoogia korras saab viidatud kohtuasjas kasutatud väiteid rakendada ka käesolevas küsimuses püstitatud olukorrale.
Samas tuleb arvestada erinevate tsiviilõiguslike sätetega.