Liiklusõigus


Küsimus: Kas ei peaks olema kiiruspiiragu märgid mõlemal pool teed, kui on kaherealine sõidutee ühes suunas?28.05.2012

Tere.
Mul selline mure, et sõitsin kaherealisel ühe suunalisel teel teises sõidureas. Esimeses sõidureas sõitis suur poolhaagist vedav veok. Tee oli kehva ja kiirus ei olnud suur (u. 30km/h). Kuna märkasin eespool takistus (vasakpööret tegev auto), siis kiirendasin, et jõuda veokist ette ja reastusin ümber esimesse sõiduritta. Koheselt peatas mind politsei, kes oli mõõtnud minu kiiruseks 58 km/h. Nagu hiljem selgus oli sellel teelõigul lubatud suurim kiirus 30km/h. Seepeale tehti trahvi. Hr politseinik näitas taamal olevat piirkiirusemärki ja ega mul ei jäänudki muud üle kui tunnistada oma eksimust ja mulle vormistati kiirmenetluse protokoll. Kuna mul varasemaid rikkumisi polnud, siis trahvisumma polnud suur aga ikkagi hakkas hiljem hinge kraapima. Miks ma ei tähendanud seda 30 märki. Sõitsin hiljem spetsiaalselt uuesti mööda seda sama tänavat ja selgus, et märgid on paigaltatud ainult paremale poole teesserva. Kuna minust paremal sõitis veok, siis ei saanudki ma näha neid märke. Kas ei peaks olema märgid mõlemal pool teed, kui on kaherealine sõidutee ühes suunas? Kas mul on mõtet sellise juhtumiga pöörduda Harju maakohtu poole? Saan aru, et ületasin asulasisest piirkiirust 8 km/h, aga selle puhul ei tohiks järgneda rahatrahv.
Suur tänu ette ära juba.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Soovite teada, kas Teil on mõtet kohtusse pöörduda, kuid küsimusest ei loe välja, millise taotlusega Te sinna pöörduda sooviksite e. kas planeeritav taotlus, arvestades võimalikke tõendeid, oleks tulemuslik. Teie taotlusi teadmata, ei oska paraku hinnata ka seda, kas kohtusse pöördumine võiks olla perspektiivne.

Kohtus võib taotleda kas väärteomenetluse lõpetamist vääreteokoosseisu või muude väärteo aluste puudumise tõttu, samuti väärteomenetluse lõpetamist karistuse ebaotstarbekuse tõttu, samuti karistuse kergendamist.

Väärteokoosseisu olemasolu või puudumine Teie teos taandub tõendite hindamisele. Käesoleval juhul sellele, kas saite ja pidite kiirust piiravat liiklusmärki piisavat hoolsust rakendades märkama. Kuidas kohus selles asjas tõendeid hindab, paraku ette ennustada ei ole võimalik. Kui suudate tõendada, et objektiivselt varjutas veok liiklusmärgi, siis pole välistatud, et kohus tuvastab väärteokoosseisu puudumise.