Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas võib õuealal kortermaja ees parkida, kui ei ole parkimist reguleerivaid tähiseid ega märke?04.06.2012

Kuna tee kõrval olev kaev uhus pinnase minema (KÜ-le korduvalt märkusi tehtud), siis asfalt oli alt tühi ning mootorratas vajus läbi asfaldi, mis tekitas kenakese rahalise väljamineku. Nüüd, proovides küsida KÜ-lt hüvitust, väidavad nad, et ratas oli valesti pargitud.

Korteriühistu keeldub hüvitamast, kuna väidab, et ma olen valesti (kõnniteele) parkinud.
Tegemist on "standardse" paneelmajaga, mille esisel on ainsaks märgiks õueala, kõik parkimist reguleerivad märgistused puuduvad. Tsikli kõrvale jääb ruumi ca 1.8 meetrit.

Argumenteerivad nad Teiega seotud juhtumile https://www.riigiteataja.ee/akt/13179531 , kus oli tegemist konkreetselt kõnniteele parkimisega, antud juhul aga puudub igasugune kõnnitee märgistus (nende arust, kui pole märgitud, et on sõiduteega tegemist, siis on kõnnitee).

Seega küsimus. Kui teistele liiklejatele on jäetud piisav ruum (1.8 meetrit) ning puuduvad parkimiskohtade/kõnnitee märgistused, siis kas on alust väita, et sõiduk pole õigesti pargitud? Ja kui on õigesti pargitud, siis kuidas selle võiks vaidesse esitades sõnastada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Saan Teie küsimusest aru selliselt, et parkisite teel kohas, mida Te ise vastupidiselt korteriühistule (eeldan, et KÜ on ühtlasi ka teeomanik) ei määratle kõnniteena. Vaidluse lahendamise seisukohalt on seega oluline välja selgitada, kas teeosa, millel Teie mootorratas parkis, on käsitletav tee-ehituslikult kõnniteena või mitte (e. kas teeosa kvalifitseerub kõnnitee mõiste alla või mitte). Juhul, kui tegemist on kõnniteega, siis võib KÜ sellest tulenevalt leida Teie nõude vastu küll vastuargumente (tuginedes ka Teie viidatud kohtulahendile).