Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas määratleda kõnniteed kortermaja ees, kui ei ole sellekohaseid tähistusi?04.06.2012

Tere,

"Vaidluse lahendamise seisukohalt on seega oluline välja selgitada, kas teeosa, millel Teie mootorratas parkis, on käsitletav tee-ehituslikult kõnniteena või mitte (e. kas teeosa kvalifitseerub kõnnitee mõiste alla või mitte)"

Liiklusseaduse järgi peab olema kõnnitee tähistatud äärekiviga või olema muul viisil eraldatud. Antud juhul on ukseesisel teel puuduvad märgistused ning ta on samal tasandil nagu muu majaesine tee, mida kasutavad ka autod liiklemiseks. Kas KÜ võib suvalise tee osa kohta öelda, et nemad nüüd arvavad, et see on kõnnitee, kui puuduvad märgid selle kohta? Või peab kõnnitee olema alati eraldatud muust teest, nagu on märgitud LS-es. Mis võimalusi lisaks äärekivile on veel kõnnitee eraldamiseks?

Ette tänades,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kõnnitee VÕIB olla, kuid EI PEA olema liiklusmärkidega või teemärgistega tähistatud. Samas tee-ehituslikud elemendid omavad kõnnitee määratlemisel tähtsust. Ma ei saa siinkohal kõiki sündmuskoha tehiolusid teadmata võtta seisukohta, millise teeosaga on konkreetsel juhul tegemist ning selles osas ma Teile vastust anda ei saa. Võite kõnnitee määratlemiseks esitada vastavasisulise selgituspäringu Maanteeametile või Tallinna linnale, kelle spetsialistid siis eelduslikult käivad ja hindavad sündmuskohta ja annavad arvamuse, millise teeosaga on tegemist.