Liiklusõigus


Küsimus: Kas joobes juhtimise eest tingimisi karistuse korral on võimalik amnestiat taotleda?12.06.2012

Tere!
Loodan, et kirjutan õigesse kohta....
Kohus karistas mind kriminaalkorras joobes juhtimise eest tingimisi vabadusekaotusega, 3-aastase katseajaga. See juhtus 2010 jaanuaris.
Seoses sellega vallandati mind kaitseväest aasta hiljem...
Minu küsimus oleks selline, et kas tingimisi karistuse korral on võimalik taotleda amnestiat, mis võimaldaks mul kaitseväeteenistusse naasta?
Oleks teinegi küsimus selle karistuse aegumise kohta. Olen otsinud vastust sellele küsimusele erinevatest õigusaktidest, kuid selget vastust enda jaoks ei ole saanud. Üks asi on karistuse kehtivus ja teine aegumine.
Tänan!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Klassikalise amnestia võimalust ma Teie juhtumi puhul ei näe. Teoreetiliselt on võimalik kirjutada EV Presidendile armuandmispalve. Kuid selle rahuldamisse tuleb siiski suhtuda üsna kriitiliselt.

Karistuse kehtivus = karistatus. Need tähtajad tulenevad karistusregistri seadusest (vt paragrahvid 5 lg 1 ja 24 lg 1 p 6). Karistuse kustutamise tähtaja möödumisel kustutatakse karistusandmed karistusregistrist (eeldusel, et tähtaja kulgemise ajal ei ole isik toime pannud uusi väär- või kuritegusid) ning peale karistusandmete kustutamist loetakse, et isikut ei ole karistatud. Aegumise mõistet kasutatakse seoses karistuse määramise ja karistuse täitmisega, st seaduses sätestatud tähtaegade möödumisel ei saa enam karistust määrata või kohtu poolt mõista, samuti ei saa karistust täitmisele pöörata või täita. Teie juhtumi puhul ei ole ilmselt põhjust rääkida kummastki aegumise juhtumist.