Liiklusõigus


Küsimus: Kas parkimisoperaatori kodulehel kirjas olev "omaniku vastutuse eeldus" tõesti kehtib?12.06.2012

Europark koduleheküljel on korduma kippuvate küsimuste lehel viimase punktina välja toodud selline kiri:
"Parkimistasu jättis maksmata isik, kellele ma auto usaldasin. Miks tehakse trahv mulle, kui auto omanikule?
Kehtib sõiduki omaniku vastutuse eeldus. Enamasti on sõiduki juhiks nii või teisiti sõiduki omanik, kuid ka vastupidisel juhul peab omanik teadma, kes tema sõidukit mingil ajahetkel, sealhulgas ka parkimistingimuste rikkumise hetkel, valdab. Sõiduki omanikul on sellest tulenevalt võimalus teavitada EP-d sõidukit tegelikult juhtinud isikust ning ise seeläbi vastutusest vabaneda. Analoogne omaniku vastutuse eeldus on kehtiv avalikel parkimisaladel parkimiskorralduse rikkumise korral.
Täpsemat informatsiooni eraõiguslike lepingute ja ülalkirjeldatud küsimuste kohta on võimalik leida võlaõigusseadusest, asjaõigusseadusest ja liiklusseadusest (internetis kättesaadavad aadressil www.riigiteataja.ee)."

Kas tõesti kehtib selline eeldus? Või on see siiski eeldus ning sellele ei saa tugineda ja lehele on see riputatud vaid hirmutamise eesmärgil? Samas informatsiooni auto tegeliku kasutaja kohta saavad nad nõuda vaid kohtu kaudu?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kuna ükski küsimuses nimetatud seadus ei reguleeri eraõiguslike lepingute sõlmimise küsimust, siis on parklaoperaatori poolt esitatud viide "omaniku vastutuse eeldusele" parkimislepingute osas asjakohatu. Eraparkla omanik ei saa kehtivale seadusele tuginedes "eeldada", kes sõlmis temaga parkimislepingu. Lepingu sõlminud isik peab olema konkreetselt tuvastatav ja määratletud. "Omaniku vastutuse eeldus" kehtib juhtudel, mis on konkreetselt seadusega sätestatud (näiteks parkimine avalikul tasulisel parkimisalal, kirjalik hoiatamismenetlus).