Liiklusõigus


Küsimus: Kas võõra autoga sõitmiseks on endiselt vaja auto omaniku volitust?19.06.2012

Kas vastavad tõele rahva hulgas levinud järgmised arusaamad:
1) isikul, kes ei ole auto omanik, ei ole selle auto kasutamiseks enam vaja auto omaniku poolt antud volitust, piisab vaid auto dokumentidest,
2) kui avariisse satub autot juhtinud isik, kelle nime ei ole kantud auto passi selle auto kasutajana, siis liikluskindlustus ei hüvita kulutusi tema tervisekahjustuste ravimiseks.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Millised dokumendid ja millistel tingimustel peavad juhil kaasas olema, on sätestatud liiklusseaduse §s 88. Volitus (volikiri e. kehtiva seaduse tekstis "omaniku poolt välja antud mootorsõiduki kasutamise kirjalik nõusolek") on nõutav vaid juhul, kui soovitakse sõita Eestis registreeritud sõidukiga Eestist välja mitte Euroopa Liidu liikmesriiki ning juhi nimi ei ole kasutajana märgitud registreerimistunnistusele. Siiski ei ole volikirja ka eelmärgitud juhul vaja, kui omanik või registreerimistunnistusele kasutajana märgitud isik on kaassõitja. Siseriiklikult ei ole sõiduki kasutamiseks volikiri nõutav.

Eelöeldust tulenevalt ei vasta tõele "rahva hulgas levinud arusaam", et tervisekahjust tulenevaid ravikulusid ei hüvitata juhile, kelle nimi ei ole kantud registreerimistunnistusele kasutajana. Juhi nime puudumine registreerimistunnistusel ei muuda juhi valdust mootorsõiduki üle ebaseaduslikuks. Samas Liikluskindlustuse seaduse § 5 lg 2 kohaselt on mootorsõiduki valdaja kindlustatu sõltumata sellest, kas valdus on seaduslik või ebaseaduslik. Seega kuulub kannatanule tekitatud kahju hüvitamisele ka juhul, kui kahju põhjustanud sõidukijuhi valdus ei olnud seaduslik.