Liiklusõigus


Küsimus: Milline on karistus jääknähtudega sõitmise eest?19.06.2012

Sain paar päeva tagasi trahvi, kuna olid jääknähud, load jäeti alles, aga sooviks teada kui suur on trahv sellise asja eest? Augustis saab mul lubade olemasolust 2 aastat täis, et kas ma pean siis peale lõppastme koolitust tänu sellele veel mingi koolituse läbima? Hetkel kahjuks töökoht ka puudub, et kas selle trahvi tasumisel oleks võimalik ka mingit ühiskondlikku tööd teha või lihtsalt aresti saada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

"Jääknähtusid" Eesti õiguskord ei tunne. Alkoholi tarvitamisest tulenev seisund on jagatud kehtivas õiguses laias plaanis kahte rühma: 1) alkoholi lubatud piirmäära ületamine (väärteod); 2) joobeseisund (kuritegu). Esimene jaguneb veel kaheks, olenevalt organismis oleva alkoholikoguse suurusest. Seega teadmata, kui suur oli Teie organismi alkoholikogus, ei oska ma hetkel anda Teile ka vastust Teie karistuse maksimaalse võimaliku raskuse kohta. Samas leiate sanktsioonid väärtegude eest liiklusseaduse §st 224 ja kuriteo eest karistusseadustiku §dest 424 ja 424'.

Samas sõltumata sellest, millise teoga, kas väär- või kuriteoga oli tegemist, siis juhul, kui esmase juhiloa omanikul on liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, vahetatakse esmane juhiluba juhiloa vastu peale liiklusteooriaeksami edukat sooritamist.

Küsimusest jääb arusaamatuks, kas karistus on Teile juba määratud/mõistetud või mitte. Kuna väidate, et juhtimisõigus jäi alles, siis eeldan, et karistusotsus on juba tehtud. Seega on asjakohane vaadelda vaid karistuse asendamisega seonduvaid võimalusi, kuna kui karistus on määratud ja otsus on jõustunud, siis karistust üldjuhul enam muuta ei saa.

Väärteo eest määratud rahatrahvi asendamine aresti või üldkasuliku tööga on võimalik vastavalt väärteomenetluse seadustiku §s 211 sätestatule. Karistuse asendamiseks teeb kohtule sellekohase avalduse sissenõudja e. kohtuväline menetleja. Selline asendamine on siiski võimalik vaid juhul, kui süüdlasel puudub vara, millele sissenõuet pöörata.