Liiklusõigus


Küsimus: Väärteo protokoll vormistati venna nimele, kas süütu inimene peab hakkama enda süütust tõestama?19.06.2012

Elukaaslasele koostati väärteoprotokoll, kuigi tema pole väärtegu toime pannud. Seda tegi tema vend. Politseis asja uurides, öeldi, et jah, kainenema toodi A aga protokoll on koostatud B-le, ehk siis minu elukaaslasele. Politseisse kohapeale minnes öeldi, et tuleb minna kohtumajja. Kohtumajast öeldi, et tuleb võtta advokaat ja esitada kohtule kaebus. Aga kui seda teha, siis ju lisanduvad kohtukulud ja kes siis need maksma peaks ja kui suures ulatuses? Trahvi suurus oli muidu 80 eurot.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Advokaadi e. kaitsja palkamine ei ole kohustuslik. Kaebuse võib esitada menetlusalune isik kas ise või kaitsja vahendusel. Kaitsja osavõtt on soovitav juhul, kui menetlusalune isik tunneb, et tal puuduvad endal piisavad oskused ja teadmised oma õiguste kohtus kaitsmiseks.

Samas, kui Teie elukaaslase suhtes alustatud väärteomenetlus lõpetatakse, siis tekib tal võimalus küsida riigilt tagasi ka tehtud kulutused kaitsjale (advokaadile).