Liiklusõigus


Küsimus: Kas jääknähtudega sõitmise eest saadud karistust on mõtet vaidlustada või selle tulemusel hoopis karmistatakse seda?25.06.2012

Tere

Juhtisin sõiduautot 20.05.12 jääknähtudega (0,42 milligrammi väljahingatavas õhus). Jäin politseile vahele (oli kõik puhuvad reid). Kuu möödudes sain teada oma karistuse (raha trahv 200 trahviühikut ja 4 kuuks juhtimisõiguse peatamine). Load on mul olnud 4 aastat ja eelnevad rikkumised puuduvad. Mis võimalused on mul see otsus edasi kaevata ja et karistust vähendataks. Lubade kaotamisel kaotan ka töökoha, kuna tööülesanneteks on pidev autoga ringi sõitmine objektide vahel (töötan/olen praktikal teedeehitus firmas). Sellest töökohast sõltub mu ainuke sissetulek. Kas on lootust, et karistust vähendataks ning juhtimisõigust ei peatataks?
Kui ma esitan kaebuse 15 päeva jooksul otsuse teadasaamise kuupäevast, kas võib juhtuda, et karistus veelgi karmistub ning sellega kaasnevad mulle ka kohtukulud?
Mis võiks olla minu järgmine käik?

Ette tänades,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistusõiguses kehtiva põhimõtte kohaselt ei tohi isiku enda kaebuse põhjal tema olukorda raskendada. Seega kui oled esitanud karistusotsusele kaebuse kohtusse, siis ei saa kohus kaebust lahendades määrata Sulle raskemat karistust, kui kohtuväline menetleja juba määranud on.

Otsuse vaidlustamise tähtaeg hakkab kulgema mitte otsusest teadasaamise kuupäevast, vaid kuupäevast, mil otsus oli Sulle kohtuvälise menetleja juures tutvumiseks kättesaadavaks tehtud. Otsusel on üldjuhul tegelikult ka kirjas kaebuse esitamise viimane päev.

Karistuse kergendamise perspektiivsuse kohta on praegu kõiki väärteo ja Sinu endaga seotud asjaolusid teadmata raske vastata. Kohus on analoogilises olukorras isikutel karistust ka kergendanud. Kuid mitte alati.