Liiklusõigus


Küsimus: Kui kortermaja ees on sissesõidu keelumärk infotahvliga va valdaja loal, siis milline see luba peaks olema?03.07.2012

Üürin korterit ja peres on 2 autot. KÜ esimees nõuab, et pargiksin 1 auto kuskile mujale, väidetavalt tohib üürnik parkida ainult ühel parkimiskohal. Ja tulevikus võib ühistu üürnikul parkimise üldse keelata. Parkimiskord on ühistus tegelikult reguleerimata. Parkimiskohad on korteriomanike mõtteline osa kaasomandist.

Maja ees on liiklusmärk sissesõidu keeld - lisaks infotahvel v.a. valdaja loal.
Kas ühistu võib välja kutsuda MUPO ja see minu auto (autode) väidetavalt valesti parkimise eest trahvi teha või isegi teisaldada? Kas sellisel väitel on õiguslik alus? Mis tähendab antud kontekstis üldse valdaja luba?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõiduki teisaldamise alused on sätestatud liiklusseaduse §s 92. Kui nimetatud paragrahvi 2.lõikes kirjeldatud aluseid ei esine, siis sõidukit teisaldada ei tohi. Liiklusmärgi nõuete rikkumine võib aga põhimõtteliselt kaasa tuua karistuse või hoiatustrahvi, sest liiklusmärgid kehtivad ja liiklusjärelevalvet võib teostada nii avalikel teedel kui ka erateedel.

Valdaja luba peab vaidluse korral olema tõendatav. See tähendab, et luba ei pea tingimata olema kirjalik, kuid kirjaliku loa puhul on loa olemasolu lihtsam tõendada.

Samas näiteks korteriühistu puhul teostab seaduslikku valdust iga ühistu liige, kes on mõttelise osa kaasomanik. Siinjuures tuleb kaasomandi kasutamisel lähtuda heast usust ja arvestada teiste kaasomanike huvidega. Üürniku õigused kaasomandile peaksid põhimõtteliselt tulema üürilepingust. Üürnik teostab üürieseme suhtes küll talle üürilepingu alusel antud valdust, kuid siin tuleb jälgida, kas üürileping hõlmab vaid eluruumi reaalosa või ka kaasomandi mõttelised osad.