Liiklusõigus


Küsimus: Kas raske puudega inimesel võib load ära võtta?04.07.2012

Tere,
Juhtus selline asi, et ületasin kiirust möödasõitu tehes, politsei mõõtis 90km/h alas mu kiiruseks vastassuunas 118+/-4km/h ehk siis kiiruse ületamine mitte vähem kui 24km/h, see on lõige 2 trahv kuni 400 eurot ja lisakaristusena kuni 6 kuud load hoiule. Kuna mul on veel ees üks kiiruse ületamine, mis ei ole aegunud 15km/h ehk lõige 1 ja üks kollane foorituli, ehk siis aasta jooksul kolmas rikkumine.
Küsimus on selline, et kuna ma ise olen raske puudega inimene ja load on väga olulised, siis mis tõenäousus on, et mul load alles jäävad? Vana liiklusseaduse järgi ei tohtinud rakse puudega inimese lubasid ära võtta, v.a. kui ta oli joobes, aga uues seaduses ei leia seda punkti. Kindlasti kirjutan vastulause, ma ei eita oma süüd, et ületasin kiirust aga load on mulle olulised, kuna see piirab mu liikumist, igapäevatoiminguid.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistusseadustiku §de 48' ja 50 kohaselt ei tohi juhtimisõigust ära võtat isikult, kes kasutab mootorsõidukit liikumispuude tõttu. Seega, kui Teie puue on liikumispuue, siis juhtimisõigust Teilt ära võtta ei saa. Muu, kui liikumispuude korral eelviidatud keeld ei kehti, kuid samas ei saa välistada, et korraliku vastulause korral ei pruugi kohtuväline menetleja lisakaristust ka muu puude puhul kohaldada.