Liiklusõigus


Küsimus: Auto müügist raha saamata25.03.2011

1. küsimus: "Müüsin" auto 3 aastat tagasi tuttavale suusõnalise kokkuleppega, et ta maksab mulle 2000 krooni renti kuus, kuni auto välja ostab. Tänaseks on makstud kokku ainult 5000 krooni. Õnneks on auto veel minu nimel, ning kaalun seda tagasi võtta. Kui ma politsei kaudu auto tagasi võtan, kas siis saab ka isik kellele ma selle kunagi "müüsin", kuid kes selle eest siiani võlgu on, minult ka oma makstud raha tagasi nõuda? Kas on mingeid nüansse, millega peaksin arvestama enne sellise käigu ettevõtmist?

2. küsimus: Millised võimalused on kaks aastat vana liiklustrahvi kustutamiseks, mis on kohtutäituri käes sissenõudmisel? Kas ma pean ootama kuni liiklustrahv saab 4 aastat vanaks või saan selle aegumist ka varem taotleda? (praeguseks on möödunud 2 aastat)

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

1. Ammendavat vastust on üsna raske anda. Lõpplahendus sõltub sellest, kas õigussuhe kvalifitseerub müügitehingu või renditehinguna. Eeldades, et omandireservatsiooniga müügitehing on tõendatav, võib kõne alla tulla lepingust taganemine, andes eelnevalt ostjale täiendava tähtaja lepingu täitmiseks. Samas ei ole taganemine lubatud, kui seda ei tehta mõistliku aja jooksul peale lepingurikkumisest teada saamist või täiendava tähtaja möödumist. 3 aastat ületab ilmselgelt mõistliku tähtaja. Kui lepingust taganemine ei ole enam võimalik, puudub müüjal õigus omandireservatsiooniga müüdud asja väljanõudeks ostjalt. Nõuda saab kokkulepitud ostuhinna tasumist + viivised ja lepingu rikkumisest tulenev võimalik kahju.

2. Enne 01.01.2010.a täitmisele pööratud rahatrahvi aegumisele tuleb kohaldada enne 01.01.2010.a kehtinud seadust. Enne 01.01.2010.a kehtinud regulatsiooni järgi aegus väärteoasjas määratud rahatrahvi täitmine, kui seda ei ole sisse nõutud 1,5 aasta jooksul. Seega peaks olema võimalik 2 aasta vanuse täitmata trahvi suhtes taotleda täitemenetluse lõpetamist aegumise tõttu. Kohtutäituri tasu selle tähtajaga ei aegu ja selles osas kulgeb täitemenetlus edasi.