Liiklusõigus


Küsimus: Laps jooksis autole ette ja auto sai viga, kas peame autole tekitatud kahju remondiarve kinni maksma?23.07.2012

Tere,

Toimus varalise kahjuga liiklusõnnetus - meie alaealine laps jooksis autole ette ning sai ka tervisekahjustusi. Sõiduauto sai varalist kahju. Politsei käis kohapeal ning fikseeris toimunud õnnetuse. Sõiduauto juht ei pöördunud kindlustusse, vaid lasi kohe oma auto esinduses ära parandada. Nüüd saadeti meile kui lapsevanematele kiri, milles on ära toodud autoremondi eest tasutud arve, kus autojuht nõuab meilt kogu arve ulatuses raha. Kuidas edasi käituda, kuhu pöörduda edasiste probleemide vältimiseks? Leian, et ei ole kohustatud seda remondiarvet auto omanikule ära maksma - on see õige meiepoolne käitumine? PS. Lisaks - politsei otsuses on ka kirjas, et kuna laps oli tol hetkel alaealine, siis ei olnud ta oma ea tõttu süüvõimeline ja väärteomenetlus tema suhtes tuleb lõpetada.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

VÕS § 1053 lg 1 kohaselt vastutavad alla 14-aastase lapse poolt teisele isikule õigusvastaselt tekitatud kahju eest, sõltumata oma süüst, lapse vanemad või hooldajad. Kahju tekitamine on õigusvastane muuhulgas siis, kui kahjustati omandiõigust või valdust või nendega sarnast õigust. Sõiduki kahjustamisega rikuti sõiduki omaniku õigust temale kuuluva asja terviklikkusele. Seega oli kahju tekitamine õigusvastane. VÕS § 1043 alusel on sõiduki omanikul õigus nõuda kahju hüvitamist ning kuigi alaealine alla 14-aastane laps ei vastuta ise kahju tekitamise eest, vastutavad VÕS § 1053 lg 1 alusel tema vanemad või hooldajad.

Samas on sõidukijuht, kui suurema ohu allika valdaja, vastutav suurema ohu allika (mootorsõiduki) poolt tekitatud kahju eest. Kui Teie laps sai tervisekahjustusi, on tal põhimõtteliselt tekkinud kahju hüvitamise õigus, sh mittevaralise kahju hüvitamise õigus, kahju põhjustanud sõiduki valdaja vastu (arvestada tuleb VÕS § 139 nimetatud piirangutega). Praktikas on tihtipeale selliseid vastastikuseid nõudeid tasaarvestatud.

P.S. Kindlustusse pöördumine ei ole selle õnnetuse puhul määrav, kuivõrd liikluskindlustus sõidukit taolisel juhul ei remondi ning kui sõiduki suhtes puudus ka vabatahtlik kindlustus (kasko), siis polnud omanikul võimalik nõuda kahju hüvitamist kindlustusseltsilt. Küll hüvitatakse liikluskindlustuse seaduse alusel Teie lapse ravikulud.