Liiklusõigus


Küsimus: Kas politsei võib kiirust mõõta põõsasse peidetud autost ja kas politseinik ei peaks kandma helkurvesti?10.08.2012

Tere!
Nimelt jäin kiiruse ületamisega vahele. Radarisse +39 +-3km/h (89km/h). Jah tunnistan ja sellele vastu ei vaidlegi, kuna jutuhoos ei pannud "linnamärki" tähele.

Jäi aga vaevama minu arust politsei poolt tehtud apsakad. Mida ette võtta. Kas minna kohtusse ja teha politseile selgeks, et ka nemad ei või seadust rikkuda. Või lasta asjal vaid olla...

1: Nii politseinikud kui ka politseivärvides auto olid kiiruse mõõtmise hetkel põõsas peidus.
Kas mitte avalikku liiklusjärelvalvet tegev politseiametnik ei pea olema mulle nähtav ja ma peaksin olema ju teadlik tema olemasolust?
Seejuures peale arupärimist "miks te põõsas peidus olete" sõideti autoga võsavahelt välja ja hõõruti nina alla ainult minu kiiruseületamist.

2: Politseinik andis käega "lehvitades" peatumis-märguande. Aga kas mitte seadus ei ütle, et peatumismärguanne tuleb anda sauaga, helkurkettaga või punase märgutulega?

3: Kas politseiametnik polegi kohustatud kandma helkurit/helkurvesti.
Tõsi, ühel ametnikest oli küll vest seljas, aga teele "hääletama" jooksid mõlemad.
Öösel ilma hekurita/helkurvestita tumedas vormiriietuses on politseiametlikule küllaltki ohtlik teele tulla?

4: Samuti üks ohtlik tegu politsei poolt.
Nimelt kästi auto parkida teeserva.
Teeservaks osutus väikelinna väliskurv, mis on pimedas päris ohtlik ?
Sama loen ma välja ka paragrahvist 200, mis ütleb:
(7) Sõidukit ei tohi, välja arvatud erakorralistel asjaoludel, peatada:
1) piiratud nähtavusega teelõigul;
2) kurvis;

Sai ka igaks juhuks tehtud mõned pildid kogu sellest kemplemisest.
Ei tea kui palju neist muidugi kasu on, aga siiski...


Tänud vastamast

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Usun, et Teie poolt esile tõstetud momendid ei aita Teie trahvi vähendamisele/tühistamisele kaasa. Tegemist ei ole selliste menetlusõiguslike vigadega, mis võiksid kaasa tuua väärteoasjas tehtud otsuse tühistamise.

Jätan kommenteerimata politseisõiduki "põõsas" olemise, kuivõrd mul puudub info tegelike asjaolude kohta. Samas ei keela kehtiv seadus teostada liiklusjärelevalvet varjatult. Liiklusjärelevalve teostaja peab liiklejale olema hästi nähtav (va varjatud liiklusjärelevalve korral). Samas asjaolu, et üks ametnikest ei olnud hästi nähtav, ei too kaasa Teile esitatud väärteosüüdistuse tühisust. LS § 200 lg 1 p 1 kohaselt võidakse peatumismärguanne anda ka käega. Sama paragrahvi lg 2 kohaselt tuleb sõiduk peatada liiklusjärelevalve teostaja poolt osutatud kohta ning kui kohta ei ole osutatud, siis paremale teepeenrale või sõidutee äärde arvestades lg-tes 5-7 sätestatud piiranguid. Teadmata, milline oli Teie sõiduki täpne peatamise koht, ei saa ma paraku anda hinnangut sellele, kas politseiametnikud peatasid teie sõiduki õiges kohas või mitte. Samas ei too sõiduki keelatud kohta peatamine kaasa Teile määratud väärteokaristuse tühistamist.

Kohus Teie väärteoasja raames nendele küsimustele tõenäoliselt tähelepanu ei pööra, kuna kohtus arutatakse, kas Teie olete väärteo toime pannud. Kui näete politsei tegevuses puudujääke, võite esitada sellekohase märgukirja prefektuurile politseinike tähelepanu juhtimiseks ja meetmete võtmiseks.