Liiklusõigus


Küsimus: Kas ma võin hoovis olevas parklas parkida märgistatud parkimiskohal rohkem kui üht sõidukit eeldusel, et ma ei sega sellega teisi liiklejaid?14.08.2012

Meie maja hoovis on tasulised parkimiskohad, mida kasutatakse põhimõttel "kes ees see mees". Meie maksame ühe parkimiskoha eest. Kuna hoovis on üks parkimiskoht natuke laiem, kuid selle ette ulatub ka äärekivi, siis oleme parkinud oma kaks autot sellele kohale viisil, et üks auto on teise nö kinni parkinud. Et tagada selle parkimiskoha kasutamine igal ajal, oleme ka oma mootorratta sinna parkinud, nii, et see jääb autode taha. Oleme kõikide masinatega joonte sees ja üldist liiklust parkimisalal seega mitte kuidagi ei sega. Valmistame sellega ebamugavusi vaid endale, kui soovime näiteks tsiklit kasutada ja peame siis eelnevalt oma auto(d) eest ära ajama jne. Kõigepealt küsimus, et kui mul on õigus kasutada ühte parkimiskohta, siis kas ma võin seal parkida rohkem kui üht sõidukit korraga, eeldusel, et ma ei sega sellega teisi liiklejaid? Teiseks on küsimus selle kohta, kas minu naabril on õigus parkida kohale, kuhu on juba pargitud minu tsikkel? Oleme korduvalt avastanud, et üks konkreetne kaubik on nimetatud parkimiskohale pargitud ning meie peame parkima (kesklinnas) tänaval või mõnel teisel kohal hoovis, hõivates seega rohkem kui ühe parkimiskoha. Oleme ka korduvalt naabrite ukse taga käinud, et asja lahendada kuid kahjuks ei ava nad meile ust. Kas mul on üldse õigus nõuda, et nad ei pargiks oma kaubikut kohale, kus meie tsikkel seisab? On juhtunud ka seda, et nad on sama kaubiku parkinud kõrvalasuva parkimiskoha joone peale ja kuna nende kaubik on pikem, kui mahajoonitud parkimiskohad ja meie tavapärane parkimiskoht jääb äärekivi taha, siis ei mahu meie auto(d) kaubiku ja äärekivi vahelt läbi. Lisaks on meie hoovis olemas kaks parkimiskohta, mis on pikemad kui teised ja seal parkides ei jääks ka nemad mitte kellelegi ette. Kas mul on üldse võimalik midagi sellises situatsioonis ette võtta?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teie küsimusest nähtuvalt ei ole parkimiskohad nimelised. Seega ei ole põhimõtteliselt võimalik tagada ka ühe ja sama parkimiskoha garanteeritust Teile. Ilmselt on parkimiskohad korteriomanike kaasomandis. Kaasomandit teostatakse (kasutatakse) kaasomanike ühisel kokkuleppel. Seega tuleks selleks, et saada õigus Teile enim sobivale parkimiskohale, sõlmida korteriomanike vahel vastavasisuline kokkulepe.

Vastuseks Teie küsimusele, kas ühele parkimiskohale on lubatud parkida mitut sõidukit, kui need sinna mahuvad, vastan selliselt, et liiklusnormistik (liiklusseadus jt liiklusalased õigusaktid) ei sätesta sõnaselgelt, mitu sõidukit tohib ühele parkimiskohale parkida. Leian, et kui parkimiskoht on piisav mitme sõiduki parkimiseks, siis on lubatud sinna ka mitu sõidukit parkida (näiteks mootorrattaid on võimalik ühele standardsele parkimiskohale parkida vähemalt 2 tükki). Sealjuures tuleb aga arvestada sellega, et parkivad sõidukid ei segaks ühe või teise samale parkimiskohale pargitud sõiduki kasutamist ega häiriks sellega liiklust. Vastasel juhul on võimalik rääkida sõiduki teisaldamise aluste esinemisest (LS § 92 lg 2).