Liiklusõigus


Küsimus: Kes võiks teha foto kui tõendi ekspertiisi pidurdusjälgede tuvastamiseks?17.08.2012

Kuhu ja kelle poole on võimalik pöörduda, et saaks teha foto kui asitõendi erapooletu ekspertiisi pidurdusjälgede tuvastamiseks.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Foto, kui sellise, võib ka ise teha ja esitada tõendina. Kui soovida tuvastada, kas teekattel olevad pidurdusjäljed kuuluvad ka konkreetsele sündmuses osalenud sõidukile või on vajadus pidurdusjälje alusel tuletada sõidukte liikumiskiiruseid või teha muid tehnilisi järeldusi, siis on mõistlik kasutada kas menetleja või eksperdi abi. Menetleja tellib liiklustehnilised ekspertiisid Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist (EKEI). Eraisik sellest asutusest ekspertiise otse tellida ei saa (võimalik vaid läbi menetlejale esitatud vastavasisulise taotluse, kui juhtum on menetleja juures menetluses). Eraettevõtjaid taoliste ekspertiiside läbiviimiseks on Eestis üksikuid. Riiklikult tunnustatud ekspertidena on liiklustrassoloogia ja -tehnika vallas endast teada andnud OÜ Lettore eksperdid.