Liiklusõigus


Küsimus: Kiirmenetluse tühistamine25.03.2011

Tere,
Kui kiirmenetluse otsusesse pannakse vale auto registrinumber ja ülejäänud andmed on õiged, kas siis oleks alust vaidlustamiseks/tühistamiseks või peab ikkagi trahvi ära tasuma?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kiirmenetluse otsusega määratud karistuse saab/võib jätta maksmata juhul, kui otsus vaidlustatakse ettenähtud korras kohtus. Trahvi niisama maksmata jätmine, ilma otsust vaidlustamata, toob kaasa otsuse sundtäitmise ning täitemenetluse raames otsuse sisu vaidlustamine ei ole üldjuhul võimalik. Kas kiirmenetluse otsusele kantud sõiduki ebaõige registreerimisnumber tingib väärteomenetluse lõpetamise, on raske üheselt vastata. Üldjuhul ei too sellist laadi vead kaasa menetluse lõpetamist. Kaebuse arutamisel on võimalik tuvastada sõiduki õige number ja ilmselge vormivea saab kohtumenetluse käigus parandada. On ette tulnud ka teistsuguseid lahendeid, kuid pigem jäävad need erandite hulka.