Liiklusõigus


Küsimus: Kas § 50 lg 2 on mitmeti mõistetav, kuidas sellest aru saada?24.08.2012

§ 50. Sõidukiiruse valimine
(2) Õppesõidu ajal ja esmase või piiratud juhtimisõigusega juhiloa omaja ei tohi sõita kiiremini kui 90 kilomeetrit tunnis.

Kuidas piirab antud lõige esmase juhiloa omanikku sõitma kiiremini kui 90km/h leian, et seda saab mitut moodi tõlgendada. Nimelt on õppesõidu aluseks dokument, selleks saab olla kas olemasolev juhiluba või autokooli poolt väljastatud õpingukaart. Ning siin on mustvalgelt kirjas, et õppesõidu ajal JA esmase või piiratud juhtimisõigusega...

Ühesõnaga:
Esmase juhiloa omanik õppesõitu tehes (max 90)
Piiratud juhiloa omanik (max 90)
Esmase juhloa omanik (max kiirusepiirang)

On minu järeldus õige?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võite oma järelduse õigsuse paikapidavust praktikas proovida. Kuid arvan siiski, et Teie järeldus baseerub pelgalt sidesõna "ja" grammatilisel tõlgendamisel ning milline tõlgendamisviis viiks ka mõneti ebaloogilise praktikani. Seaduse teistsuguste tõlgendamismeetoditega ja regulatsiooni ajaloolist eesmärki silmas pidades, tuleb siiski asuda seisukohale, et LS § 50 lg-s 2 kirjeldatud eeldused on alternatiivsed. Piirang kehtib nii õppesõidul kui ka esmase või piiratud juhiloa omanikule.