Liiklusõigus


Küsimus: Kas olen kohustatud minema politseiautosse?25.09.2012

Tere.
Mul tekkinud kaks küsimust.

Kas auto tohib seista Eesti Vabariigi territooriumil ilma numbrimärkideta? Sealhulgas kohtades, kus päevasel ajal kehtib parkmistasu (nt. KESKLINNA parkimistsoonis) ning sama küsimus ka kohtades, kus ei ole parkimistasu nt. Lasnamäel?

Kas liiklusrikkumise tõttu peatatud autost pean väljuma ja suunduma politsei autosse protokolli kirjutamisel osalema või võin paluda neil protokolli valmis kirjutada ja allkirjastada see nende silmade all oma autos?

Olen tänulik, kui viitate kindlatele paragrahvidele. Tänan ja loodan, et mu küsimused on Teile arusaadavad.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldiselt peavad sõidukid ja nende varustus vastama kehtestatud nõuetele. Eelöeldu kehtib ka numbrimärgile (M ja N kategooria sõidukil peab üks registreerimismärk olema kinnitatud sõiduki ette ja teine direktiivi 70/222/EMÜ nõuetele vastavalt sõiduki taha). Samas olemasolev karistusnorm (LS § 205) näeb karistuse ette vaid numbrimärgita sõiduki juhtimise eest. Seega, kui parkival sõidukil puudub registreerimismärk, siis selle eest seadus karistust ette näinud ei ole.

LS § 38 lg 3 kohaselt võivad juht ja sõitja sõidukist lahkuda ainult kontrollija loal või korraldusel. Üldjuhul on politsei seaduslik korraldus täitmiseks kohustuslik ja selle täitmata jätmise korral on lubatud kasutada ka vahetut sundi (füüsilist jõudu). Samas ei pruugi mitte igakordne korraldus tulla politsei sõidukisse, olla seaduslik ja põhjendatud. Õigusaktid ei sätesta, et võimalik õiguserikkuja peab viibima politseisõidukis väärteomenetluse dokumentide koostamise ajal. Kohustust tulla dokumentide vormistamiseks politseisõidukisse, saab sisustada läbi konkreetse vajaduse (turvalisuse tagamise vajadus näiteks, isikusamasuse tuvastamise vajadus jms). Seda vajadust peaks ametnik suutma kohapeal selgitada. Kui vajadus on põhjendatud, siis on ka politsei korraldus põhjendatud ja seda tuleb täita.