Liiklusõigus


Küsimus: Kui juhiload on kadunud, kas isikut tõendavast dokumendist ei piisa juhtimisõiguse kindlakstegemiseks?01.10.2012

Tere,

Paar kuud tagasi varastati mu rahakott koos juhiloa ja ID-kaardiga. Tegin politseisse selle kohta avalduse ja mulle öeldi seal, et võin passi alusel edasi sõita. Mõne päeva pärast läksin ARK'i aga sinna polnud andmed minu lubade varguse kohta veel jõudnud. Asjaajamine jäi natuke unarusse, sest arvasin, et võin passi alusel edasi sõita.
Üleeile pidas politsei mind kinni, mul ei olnud esitada dokumenti. Peale isiku tuvastamist tehti mulle väärteoprotokoll LS § 201 lg 1 ja LS § 242 alusel. Rikkusin protokolli järgi liiklusseaduse § 90 lg 1 p 1; LS § 38 lg 2 ja § 88 lg 1.

§ 38. Juhi ja sõitja kohustused sõiduki peatamisel kontrollija poolt
(2) Mootorsõiduki- ja trammijuhil peavad olema kaasas ning ta peab esitama kontrollija nõudel käesoleva seaduse §-s 88 ja § 145 lõikes 2 loetletud dokumendid.

§ 88. Mootorsõidukijuhilt nõutavad dokumendid
(1) Juhil peavad mootorsõiduki juhtimisel olema kaasas juhiluba või muu juhtimisõigust tõendav dokument, mootorsõiduki registreerimistunnistus ja selle haagise registreerimistunnistus või haagise registreerimistunnistuse koopia, mille on tõendanud selle väljastanud asutus, ja muud dokumendid, mida nõuab seadus.

§ 90. Mootorsõiduki juhtimise keeld
(1) Mootorsõidukit ei tohi juhtida isik:
1) kellel ei ole vastava kategooria või alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust;

Järgmisel päeval käisin ARK'is ja võtsin endale ajutise juhiloa. Minu arust on mul juhtimisõigus, kui mulle maanteametist selline dokument väljastatkse. Samuti ei ole mul juhtimisõigus peatunud või peatatud Maanteeameti leheküljel http://www.mnt.ee/liiklusseadus2011/?q=node/17 märgitud korras. Juhtimisõigus on mul olnud üle seitsme aasta ja see oleks esimene rikkumine. Samal päeval käisin ka politseis, kus tegin avalduse oma seisukohast ja jätsin koopia oma passist ja ajutisest juhiloast.
Kas Te oskate palun öelda, millised on mu väljavaated § 90 lg 1 p 1 rikkumise eest mitte karistada saada. Või peaksin küsima politseilt raha tagasi takso eest, millega sõber mu autole järgi tuli.

Tänan tähelepanu eest

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Juhtimisõiguse puudumist tuleb eristada juhiloa vm seaduses ettenähtud dokumendi esitamata jätmisest. See tähendab, et kui Teie juhiluba on kehtiv, kuid Te ei esitanud seda või muid vajalikke dokumente (kehtiv isikut tõendav dok.) kontrollimiseks LS § 88 lg-te 1-3 kohaselt, siis ei tähenda see, et Teil puudus juhtimisõigus. Vastutust LS § 201 järgi sellisel juhul kohaldada ei saa. Vastutus järgneb LS § 242 järgi. Kui aga kontrollimise ajaks oli Teie juhiluba tunnistatud kehtetuks, siis järgneb vastutus LS § 201 järgi. Väidate, et Teie juhiluba ja juhtimisõigus olid järgmisel päeval kehtivad. Seetõttu leian, et väärteoprotokollis esitatud kvalifikatsioon LS § 201 järgi on väär. Õige kvalifikatsioon jääb LS § 242 järgi, kuivõrd Teil ei olnud esitada ei juhiluba ega ka isikut tõendavat dokumenti. Soovitan väärteoprotokollile ettenähtud tähtajal esitada vastulause.