Liiklusõigus


Küsimus: Kas automargi ja rikkumise asukoha ebatäpsused kiirmenetluse vormistamisel võivad vabastada karistusest?01.10.2012

Tere,

Kiirmenetlus otsus tehti turvavöö nõuetekohase mittekasutamise kohta. Rikkumisega olin nõus, kuid menetleja on koostanud kiirmenetluse otsuse ebapädevalt ja lohakalt. Esiteks ei klapi registreerimistunnistuse automark kiirmenetluse otsusele kirjutatud automargiga. (Autoks Citroen Berlingo, kuid märgitud VW Berlingo).

Lisaks sellele on kiirmenetluse otsusel probleemid aadressiga - kiirmenetluse otsuse "koostamise koht/aeg" aadressiks on märgitud rikkumise visuaalne fikseerimine politseipatrulli poolt (Tänav maja nr 25) ning peatükki "väärteo kirjeldus" on märgitud kiirmenetluse otsuse koostamise koht ehk kus anti peatumismärguanne (tänav maja nr 38, ca 430 meetrit eemal). Menetlusest ilmneb seega, et väärtegu pandi toime hoopis seal, kus anti peatumismärguanne ning otsuse koostamise koht on seal, kus reaalselt toimus rikkumine. Samuti on märgitud kirjeldusse, et liikus antud tänava suunas, aadressiks maja nr 38. Reaalselt liikusin küll antud tänava suunas, kuid aadressiks hoopis maja nr 25.

Iseenesest tunnistan enda süüd turvavarustuse nõuete eiramisel ning ei ole probleemiks ka vastutust kanda, kuid pigem tekkis sisuline huvi antud menetluse kohta. Kas antud väärad faktid on arvestatavad otsuse peale kaebus esitada? Kiirmenetluse korral ainuke võimalus esitada kaebus maakohtule?

Lugupidamisega,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldjuhul ei tingi otsuse formaalsed ja selgitatavad ebatäpsused väärteomenetluse lõpetamist. Kiirmenetluse otsuse vaidlustamisel kohtus hindab kohtunik, kas esinesid kiirmenetluse läbiviimise alused ning kas minetused kiirmenetluse otsusel on sellist laadi, mida ei ole kohtukaebemenetluses võimalik kõrvaldada. Selgitatavad ebatäpsused on üldjuhul kõrvaldatavad e. kohus võib kohtuvälise menetleja otsuse küll tühistada, kuid teha seejärel uue otsuse, kus ka eksitud asjaolud on juba õigetena kajastatud. Küsimus taandub kiirmenetluse korral sellele, kas eksitus on pelgalt formaalne või on tegemist sisulist laadi ebaselgusega, mis oli olemas juba ka otsuse koostamise ajal. Viimasel juhul peaks järgnema väärteomenetluse lõpetamine, kuivõrd kiirmenetluse läbiviimine on lubatud vaid siis, kui väärteo toimepanemise asjaolud on selged. Seega sõltub menetluse lõpetamine sellest, kuidas nende otsusesse sattumist põhjendab menetleja ning vigadele kohtu poolt antavast hinnangust.

Tihtipeale on räägitud aga ka sellest, et kohtud on otsuseid tühistanud pelgalt mitteoluliste vormivigade tõttu. Minu praktikas selliseid juhtumeid ei ole ja jään vastuse võlgu, kas räägitu on kuulujutt või on sel ikkagi ka tõepõhi all. Seega ei julge ka päris välistada, et piisava õnne korral võib juhtuda, et kohus tühistab otsuse ja lõpetab väärteomenetluse ka Teie pool kirjeldatud vigade korral.