Liiklusõigus


Küsimus: Liiklesin jalgrattaga kui auto mulle otsa sõitis, mida pean tegema, et saada kahjutasu?29.10.2012

Tere! Liiklesin jalgrattaga 9.10.2012, Tallinnas, parkla sissesõidul jalakäijate ülekäigu rajal sõitis auto mulle otsa. Kohal käis kiirabi, tuvastati põrutused ja soovitus järgmisel päeval traumapunkti pöörduda. Politsei tuli samuti kohale ja selgus, et liiklusõnnetuses oli süüdi autojuht. Olen õnnetuse tõttu töövõimetu, traumapunktis käidud ja perearst alustas töövõimetuslehe. Tänase seisuga on selge, et ilmselt vajan pikemat taastusravi. Küsimus selline - millised õigused mul on ja mida pean tegema, et saada kahjutasu?

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teise isiku tegevuse tõttu kahju kannatanud isikul on õigus nõuda kahju hüvitamist kahju tekitajalt. Kahju hüvitamiseks tuleb esitada kahju hüvitamiseks kohustatud isiku vastu nõue. Nõude võib esitada otse kahju hüvitamiseks kohustatud isiku vastu, samuti tema kindlustusandja vastu, kui isiku vastutus on kindlustatud. Silmas tuleb pidada, et kindlustusselts ei pruugi hüvitada kogu kahju. Näiteks ei hüvita kindlustusselts üldjuhul mittevaralist kahju või hüvitab selle vaid osaliselt. Kui kahju hüvitamiseks kohustatud isik keeldub kahju hüvitamisest või ei saavutata kokkulepet hüvitise suuruse osas, on kahju saajal õigus ja võimalus esitada kahju tekitaja vastu nõue (hagi) kohtusse.