Liiklusõigus


Küsimus: Kas Tallinnas tasulise parkimise alal elades pean maja ees auto parkimise eest maksma?29.10.2012

Tere,
Elan Tallinnas tasulise parkimise alal. Küsimus on see, et kui ma pargin oma maja ette, siis kas ma pean ka maksma tasulise parkimise eest. Järjekord järgmine: autotee, haljasala, kõnnitee ja siis minu maja, mille ees on parkimiskohad. See antud maa kuulub sellele majale, mille peal autod pargivad. Kõnnitee on täiesti autodevaba. Lihtsalt puudub antud parkimise puhul piirdeaed ja muud märked. Tallinna linn ei osanud sellele küsimusele vastata, öeldes, et tehke mis tahate.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 186 lg 5 kohaselt saab tasulise parkimise kehtestada teeomanik. Kohalik omavalitsusüksus saab seda teha avalikul parkimisalal. Seega kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud tasulise parkimise kord kehtib kohaliku omavalitsuse omandis olevatel teedel. Kui parkimiskohad kuuluvad eraomandisse, siis sellel teeosal kohalik omavalitsus parkimist tasuliseks teha ei saa ning parkimine toimub vastavalt teeomaniku poolt kehtestatud korrale.