Liiklusõigus


Küsimus: Kas juhtimisõiguse peatamise jõustumist on võimalik edasi lükata?30.10.2012

Tere,
Kiiruse ületamise eest rakendati lisakaristusena juhtimisõiguse peatamist 2 kuuks. Otsus peaks jõustuma 2 nädala pärast, kas selle jõustumise algust on võimalik edasi lükata 2 kuu võrra? Saaksin 2 kuu pärast puhkuse, muidu kahjuks kaotan töökoha. Teine võimalus ilmselt on kaevata otsus kohtusse, kaua läheb enne kui kohtusse jõuab ja kui palju võiksid olla kohtukulud? Tänud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Lisakaristuse täitmise edasilükkamist ei näe kehtiv seadus ette. Ainuke võimalus otsuse jõustumist edasi lükata on esitada otsusele kaebus. Üldjuhul määratakse kohtuistung 1-1,5 kuu jooksul. Juhul, kui kaebust ei rahuldata, on võimalik ära kasutada ka kassatsioonitähtaeg 30 päeva. Seega on otsuse jõustumist teoreetiliselt võimalik edasi lükata 2-2,5 kuud.

Kaebuse esitamine väärteoasjas tehtud otsuse vaidlustamiseks on tasuta. Kui kasutate kaebuse esitamiseks tasulist õigusabi, koosnevad Teie kulud esindajale makstavatest tasudest.