Liiklusõigus


Küsimus: Kas turvavööta sõidu eest selline paragrahvide erinevus kiirmenetluses on vaidlustatav?01.11.2012

Tehti turvavööta sõidu eest kiirmenetluse otsus. Sõitsin autos üksinda. Hiljem uurides jäi aga silma § erinevus.
Väärteo kirjelduses on: rikkus LS §33 lg3 kvalifikatsioon LS §239 lg1 p1. Karistus määrati aga LS §239 lg1 p2 alusel. Olin ju sõidukijuht, mitte sõitja. Kas on õiguspärane selline paragrahvi erinevus kvalifikatsiooni ja karistuse määramise vahel? Kas peaksin kaaluma otsuse vaidlustamist, kuna ma ei saa olla ju sõidukijuht ja sõitja üheaegselt?
LS § 239. Turvavarustuse nõuetekohaselt kinnitamata jätmine
(1) Turvavöö nõuetekohaselt kinnitamata jätmise eest: 1) sõidukijuhi poolt; 2) sõitja poolt – karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 sätestatud teo eest, kui isikut on varem karistatud sellise teo eest, – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kvalifikatsiooni erinevus kindlasti ei ole õiguspärane. Samas ei tähenda kvalifikatsiooni erinevus iga kord seda, et väärteomenetlus lõpetatakse. Kohus võib tühistada küll tehtud kiirmenetluse otsuse, kuid teha samas uue otsuse, milles kvalifikatsiooniviga on kõrvaldatud. Üldjuhul ei ole pelgalt kvalifikatsiooniviga oluline menetlusviga, mis tooks kaasa otsuse tühistamise ja menetluse lõpetamise üheaegselt.