Liiklusõigus


Küsimus: Kas näete vaatamata tähtaja mööda laskmisele võimalust, et mul ei tuleks sooritada uusi eksameid lubade taotlemiseks?07.11.2012

Tere,
Sain esmase juhiloa 29.07.09 , mis kehtis 29.07.11. 2011. aasta juunikuu lõpus pikendasin esmast juhiluba. 2011. aasta juulikuus läksin ARK-i juhiloale järgi, aga kuna mul ei olnud vana luba kaasas, siis klienditeenindaja ei saanud mulle uut luba väljastada. Seoses õnnetusega on 2011.a. kuni käesoleva ajani olnud minu elu üks raskemaid aegu. Mul on tulnud läbi käia pikk kohtutee kindlustusega, kuna vastasel korral oleksin oma kodust ilma jäänud. Nagu teada, kaasnevad kohtuga ka suured rahalised kulutused. Praeguseks on protsess lõppemas minu kasuks. Seoses kohtukuludega ei tulnud ka auto ostmisest midagi välja. Närvipinge ja tervise halvenemisega ei olnud ka meeles ARK-s ootavad load, mille eest oli riigilõiv tasutud. Nüüd siis kui elu hakkas jälle oma rütmi tagasi saama, mõtlesin, et toon load välja ja lähen lõppastmekoolitusele. Nüüd selgus, et kuna load on ARK-s sees olnud üle aasta, siis tuleb seoses kehtiva liiklusseadusega teha mul uuesti teooria- ja sõidueksamid. See nõuab jälle rahalist väljaminekut. Oleksin seda teadnud, et selline seadus kehtib, siis muidugi oleksin need load varem välja toonud. Kas näete mingit võimalust, et mul ei tuleks sooritada uusi eksameid lubade taotlemiseks? Enne esmase juhiloa vahetamist olen sõitnud autoga kaks aastat.
Tänan kui olete nõus minu küsimusele vastama!
Parimat!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kahjuks ei näe ma eksamite tegemisele alternatiivseid võimalusi. LS § 98 lg 5 kohaselt, kui isik ei ole saanud vastava kategooria mootorsõiduki (püsivat) juhiluba 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse lõppemisest, tuleb tal uuesti taotleda esmast juhiluba ja selle saamiseks sooritada liiklusteooria- ja sõidueksam.

Teoreetiliselt võiks vaielda sellise korra põhjendatuse üle, kuid kindlasti ei ole selline vaidlus odavam, kui uue esmase juhiloa taotlemine ja eksamite tasud.