Liiklusõigus


Küsimus: Kui autol puudub ülevaatus aga pole tõsiseid vigu, kas siis võib sõita remonditöökoja ja kodu vahet?12.11.2012

Tere
Mure selline, et sõitsin autoga remonditöökojast koju ja politsei peatas ning tegi 16 eurot trahvi (teadsin, et ülevaatust pole, on ka aeg paari päeva pärast nii remondiks kui ka ülevaatuseks - autol on tegemist pisivigadega ja tegemist on nelja aasta jooksul, mil mul on load olnud, esimese rikkumisega). Tegemist oli kiirmenetlusega. Kas seda oleks võimalik edasi kaevata või vaidlustada, kuna minu teada võib sõita autoga remonditöökoja ja kodu vahet, kui autol pole tõsiseid vigu?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kiirmenetluse otsust saab vaidlustada 15 päeva jooksul arvates kiirmenetluse otsuse kättesaamisest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011.a määruse nr 77 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord" § 3 lg 6 - Kui ilma kehtiva ülevaatuseta sõidukil ei ole eriti ohtlikke rikkeid või puudusi, mis välistaksid omal jõul sõitmise, loetakse sõiduk tehnonõuetele vastavaks piiratud ulatuses kasutamiseks: sõiduks ainult mööda lühimat teed lähimasse remondikohta või ülevaatuspunkti või Maanteeameti liiklusbüroosse või tagasi garažeerimiskohta.