Liiklusõigus


Küsimus: Kui suur on trahvi alam- ja ülemmäär kõnniteele parkimise eest?12.11.2012

Parkisin auto osaliselt kõnniteele sellise arvestusega, et ka teised liiklejad saaksid teed kasutada. Kõnniteed oli samuti võimalik kasutada. Hoiatustrahv (LS §20 lg4 p3) määrati 20 eurot. Kui suur on sellise rikkumise korral alam- ja ülemmäär?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 262:

p 2 - sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes või ristmikul seismisega teiste liiklejate võimaliku takistamise või ühissõidukiraja lubamatu kasutamise eest määratakse hoiatustrahv suurusega 20 eurot;
p 3 - käesoleva paragrahvi punktis 2 kirjeldatud teo eest viisil, mis on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, määratakse hoiatustrahv suurusega 64 eurot;

Teile on kohaldatud hoiatustrahvi 2.punkti alusel. Ülem- ja alammäär puudub. Tegemist on fikseeritud summaga.