Liiklusõigus


Küsimus: Kas sõiduki omanik võib keelduda avaldamast rikkumise toimepanijat, tuginedes põhiseadusest tulenevale õigusele keelduda ütluste andmisest oma lähikondlase vastu?14.11.2012

Tere,

millises seoses on omavahel liiklusseaduse § 72 lg 2 - kohustus politsei või kohtu nõudmisel avaldada kuue kuu jooksul mootorsõidukit kasutanud isikute andmed ja põhiseadusest tulenev õigus keelduda ütluste andmisest oma lähikondlase (näiteks tütar, poeg) vastu. Kas olukorras, kus rikkumine on omistatud nö autole ja selle kaudu sõiduki registreeritud omanikule, võib viimane keelduda avaldamast, kes sõidukiga tegelikult rikkumise toime pani, tuginedes eelpool nimetatud alusele?

Ning kas on õige, et parkimistrahvide puhul see ei kohaldu, kuna omanik või vastutav kasutaja on vastutav nii või teisiti ning peab trahvisumma tasuma?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ehk ei ole õige öelda vastuolu, vaid pigem võib tulenevalt põhiseaduse §s 22 sätestatust tulenevalt esineda takistus LS § 72 lg 2 ja LS § 261 kohaldamisel lähedastega seotud juhtumite puhul.

Parkimistrahve on mitmesuguseid. Omanikuvastutusega on seotud viivistasu ja kirjalikus hoiatamismenetluses tehtav trahviteade. Sellisel juhul puudub vajadus LS § 72 lg 2 kohaldamiseks, kuivõrd viivistasu otsus või trahviteade saadetakse otse omanikule või vastutavale kasutajale. Selles osas ei ole sundi teatada menetlejale sõiduki tegeliku kasutaja andmeid.