Liiklusõigus


Küsimus: Kas korteriühistu võib teisaldada võõra auto kui vastavasisuline märk on paigaldatud KÜ territooriumile?20.11.2012

Tere, liiklusseaduse §s 20'2 - sõiduki kinnipidamine. Sõiduki võib paigutada lähimasse valvega hoiukohta juhul kui:
4) sõiduk on pargitud teisaldamist tähistava tahvliga märgistatud alale.

Kas korteriühistu võib teisaldada võõra auto oma alalt lähimasse valvega parklasse, kui vastavasisuline märk on paigaldatud KÜ territooriumile ja kes kannab nimetatud kulud, teisaldatava auto valdaja?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

KÜ võib sõiduki, mis on pargitud õigusvastaselt KÜ territooriumile teisaldamist tähistava tahvliga märgistatud alale, lasta teisaldada politseiasutusel või kohaliku omavalitsuse asutusel (LS § 92 lg 5'). Teisaldamise ja hoidmise kulud hüvitab sõiduki juht, omanik või valdaja, kui tema teos esineb süüteokoosseis (LS § 92 lg-d 12 ja 13).