Liiklusõigus


Küsimus: Kas on võimalik sooritada eksam enne karistuse kustumist ja saada load vahetult pärast karistuse kustumist?23.11.2012

Tere,
Ületasin mopeediga kiirust (üle 30 km/h) ning sain rahatrahvi, augustis 2012. Kuu möödudes sain kätte ka otsuse, mille alusel tasusin vastava summa riigile. Olles lõpetanud autokooli ja algastme koolitused, sain äsja ARK-s teada, et ka mopeediga kiiruse ületamine takistab B-kat eksami tegemist, mida otsusel kirjas ei olnud.
Kas on võimalik sooritada eksam enne karistuse kustumist registris ja pärast kustumist saada load, kuna kool on äsja läbitud?
Ja kas on võimalik vaidlustada karistuse kehtivust, kuna otsuses polnud sellest midagi kirjas?
Kuidagi ülekohtune on pärast rahatrahvi tasumis aasta oodata.

Ette tänades!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 106 lg 1 p 3 kohaselt ei anta juhtimisõigust ega väljastata esmast juhiluba juhul, kui juhtimisõigust taotleval isikul on karistatus muuhulgas ka LS § 227 lg-tes 2-4 kirjeldatud väärteo eest. Selles osas ei oma tähtsust, kas kiiruse ületamine toimus auto või mopeediga, seda enam, et alates 01.07.2011.a on ka mopeed mootorsõiduk.

Eksamit on võimalik sooritada ka veidi enne karistuse kustutamise tähtaja saabumist. Selles osas soovitan suhelda Maanteeameti liiklusregistri lubade osakonnaga.

Oluline on teada, et iga uue väärteo toimepanemine enne viimase väärteo eest määratud karistuse kustutamise tähtaja saabumist pikendab ka eelneva karistuse kustutamise tähtaega uuesti 1 aasta võrra.

Tänaseks on väärteokaristuse vaidlustamise tähtaeg möödunud. Samuti ei ole otsuse tühistamise aluseks asjaolu, et karistusotsuses ei ole viidatud muudele haldusõiguslikele tagajärgedele, mis karistusotsusega kaasnevad. Sellist kohustust politseil ei ole. Tagajärjed tulenevad seadusest ning juht peaks neid teadma.