Liiklusõigus


Küsimus: Kui politsei kontrolli käigus selgub, et veokil on ülekaal, kas on võimalik panna vastutus kauba saatjale, mitte autojuhile, kel puudub võimalus kauba kaalu kontrollimiseks?26.11.2012

Tere.
Tegeleme kaubaveoaga. Kaubasaatja laadib koorma ja annab juhile dokumendid kauba koguse ja kaaluga. Juhil ei ole võimalik kaubakaalu kuidagi üle kontrollida. Kui politsei kontrollides selgub, et kaubasaatja on dokumentidele kirjutanud väiksema kauba kaalu kui tegelikult, kas siis saaks selle vastutuse panna kauba saatjale, mitte autojuhile. Või on mingeid variante veel?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Lubatud massimäärasid ületamises seisneva väärteosüüdistuse kontekstis ei ole õige rääkida mitte vastutuse asetamisest kellelegi teisele, vaid küsimus taandub sellele, kas juhi enda teos esineb väärteokoosseis või mitte e. kas juht jättis/ei jätnud ilmutamata käibes vajaliku hoole. Muuhulgas peab menetleja tõendama ka väärteokoosseisu subjektiivsed tunnused, milleks on tahtlus või ettevaatamatus. Kui tõendate, et juht ei saanud ega pidanudki ette nägema, et sõidukile laaditud kauba kaal ei vasta veosedokumentidel märgitule, siis on võimalik rääkida juhi teos tahtluse ja ettevaatamatuse (sh hooletuse) puudumisest ja tema karistamine ei ole sellisel juhul lubatud.