Liiklusõigus


Küsimus: Kas teine ametnik politseibussis on automaatselt usutav tunnistaja kohtu jaoks, isegi kui videosalvestus näitaks süütust?26.11.2012

Tere.
Tavapatrullpolitsei kiirmenetluse otsuses on kirjas "isik juhtis mootorsõidukit ja alustas ristmiku ületamist keelava punase fooritule põledes". Selline kirjeldus kindlasti ei vasta tõele ja politseil pole tõendit. Autojuht kinnitas seletuskirjas, et ristmiku ületamine algas kas rohelise tule vilkumise lõpphetkel või kollase tule põlemise alghetkel ning auto on ristmikult lahkunud enne punase tule süttimist. Tegemist on Tallinna Tartu mnt ja Laulupeo tn ristmikuga, kus õhtuti pimedal ajal vilgub roheline tuli vaid 2 korda (ehk 2 sekundit või isegi sellest lühemat aega). Mõnel järgmisel õhtul, pärast ebaõiglast süüdistust, õnnestus "rikkujal" näha ja põhjendada autojuhtide käitumist sel ristmikul, jälgides liiklust eemalt seisvast autost. Nimelt, juhul kui lennujaama poolt tulev autode rivi on ristmikust piisavalt kaugel, kõik jõuavad reageerida ning vähendavad kiirust õigeaegselt, nähes 2 korda vilkunud rohelist tuld. Juhul kui autode rivi on vahetult ristmiku ees, ei hakka eessõitjad äkiliselt pidurdama, nähes vilkuvat rohelist tuld, ennetades tagant otsasõitu ja tavaliselt jõuavad ületada ristmikku n-ö "rohe-kollase" tule põledes (kollane põleb ca 3 s). Nende järele sõitvad juhid avastavad ootamatult, et roheline tuli vilkus ebatavaliselt vähe ning juba kollast nähes suurendavad järsult kiirust või hoopis järsult pidurdavad, kui tunnevad, et tagasõitjad on piisavalt kaugel ja ei ohusta neid. Neid juhte, kes ei jõudnud reageerida ja hakkasid ristmikku ületama kollase tule põledes, oli seal üsna palju. Neid, kes alustasid ristmiku ületamist punase tule põledes, oli seal küll näha (kuid neid leidub viimasel ajal üha rohkem ka mujal, kus roheline vilgub piisavalt kaua). Loodetavasti on mainitud ristmikul liikluskaamera, mis fikseerib ebanormaalset olukorda. Seega tekib küsimus, milline seadus või norm paneb sel ristmikul vilkuma rohelist tuld vaid 2 korda (kui teistel sarnase liikluskoormusega kesklinna ristmikel vilgub roheline 3 korda või enam, mis rahustabki liiklust ja annab juhtidele reageerimisaega, eriti sügistalvel, kui teekate ristmikul võib olla libe)? Mis takistab 3-5 sekundi lisamist "rohe-kollasele" tsüklile? Kuidas nüüd tõestada kohtus oma süütust, kui politsei omab "muud tõendit" ehk "tunnistajat" vms, kuid tal ei saa olla reaalset tõendit olemata rikkumise kohta? Kas on piisav antud juhul tänavalt suvalise tunnistaja leidmine meelevaldse süüdistamise jaoks? Kas teine ametnik politseibussis on automaatselt usutav tunnistaja kohtu seisukohast, isegi siis kui videosalvestus näitaks süütust? Lugupidamisega, tänud soovituste eest.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minule teadaolevalt läks Tallinna linn juba mõned aastad tagasi üle 2 sekundilisele vilkuva rohelise tule tsüklile e. rohelise tule lühike vilkumise aeg on pigem reegel, kui erand. Samas ei õigusta rohelise tule lühikene vilkumise aeg keelava tulega ristmikule sõitmist, samuti ei vabanda juhi tähelepanematust fooritule suhtes ees liikuvate sõidukijuhtide käitumine. Juht peab lähtuma foori tuledest, mitte ees liikuva juhi tegevusest ning oma liikumise, pidurdamise ja otsused tegema siiski foorituledest lähtuvalt.

Kui on kahtlus, et politsei on järelevalvet teostades kajastanud asjaolusid ebaõigesti, on politsei otsust võimalik vaidlustada kohtus. Mõistetavalt peate hea seisma selle eest, et suudaksite ka oma seisukohtasid tõenditega tõendada või vähemalt seada menetleja poolt esitatud tõendid piisava kahtluse alla. Kas antud juhul selliseid kahtluseid esineb, ei saa ma kahjuks kommenteerida väärteoasja materjalidest ülevaate puudumise tõttu.