Liiklusõigus


Küsimus: Kas hooldamata tee tõttu talvisel libedal ajal saab avarii kahju nõuda ka tee hooldajalt või omanikult?29.11.2012

Tere,
Selline olukord, et väljas miinuskraadid ja teed ei ole soolatatuid, ning väga libedad. Teelõigul, kus käib tee-ehitus, on kiiruspiirang vastavalt 50 ja 30 km/h. Teeolude tõttu tõmbas auto taga olev raske haagis auto kraavi. Kes sellisel juhul hüvitab remondi kulud, kas autojuht või võib seda nõuda ka tee omanikult/hooldajalt, kuna õigel ajal ei ole tehtud teeholdust?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldreeglina peab juht oma sõidukiiruse valima vastavalt teeoludele e. juhul, kui teel on libedusetõrje jäänud tegemata ja tee seetõttu libe, peab juht sellega kiiruse valikul arvestama.

Nõuded teede ja tänavate hooldamisele ning seisundile on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002.a määrusega nr 45 "Tee seisundinõuded" (https://www.riigiteataja.ee/akt/111082011002). Kui tee seisund või tee hooldamine ei vastanud eelnimetatud aktis kehtestatud nõuetele on võimalik kaaluda ka kahjunõuet tee omaniku vastu.