Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas teha kindlaks pikalt KÜ maal seisva auto omanik ja tema elukoht?04.12.2012

Meie KÜ maal pargib mitu kuud üks auto. Olgu lisatud, et me oleme hädas kõrval asuva 9-kordse maja elanike autodega, kes kasutavad meie KÜ maad oma autode parkimiseks, kuna neil omal ei jätku maja ees kohti.
Tahaksin kindlaks teha, kellele see auto kuulub või vähemalt selle, kas ta ikka on meie maja elanik. Kuna kohti pole lõputult, siis kuidagi ei saa leppida, et keegi võõras on toonud oma suvekummidega auto meie hoovi "talvituma". Lumekoristus-kirjadele trepikodades ta pole ka reageerinud.
Ei saa ju nii olla, et nahhaalsetel on riigis rohkem võimalusi kui korralikel kodanikel (neid kaitseb andmekaitse - ja nii ongi). Seda olukorda kasutataksegi lõputult ära. Palun nõu kuidas teavitada omanikku, et kui ta pole meie maja elanik, siis viigu auto ära.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusregistri andmetele juurdepääsu kord on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011.a määrusega nr 46 "Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011015). Siiski on sõidukiomaniku andmed juurdepääsupiiranguga andmeteks, mistõttu tavaliselt nende kohta infot ei väljastata. Taotlust esitades pidage silmas ülalviidatud korra § 2 lg 1 p-s 3 sätestatud õigustatud huvi esiletoomise ja põhjendamise kohustuse järgimist.

Olukorra lahendamiseks on võimalik teha ka küsitlus ühistu liikmete seas sõiduki kasutaja väljaselgitamiseks. Kui see tegevus ei vii sihile, võite kaaluda liiklusseaduse § 92 lg-s 2 nimetatud aluse ilmnemisel sõiduki teisaldamist. Samuti võite kaaluda ühistu poolt oma kinnistule parkimiskorda selgitava liiklusmärgi paigaldamist + teisaldamise lisatahvel.