Liiklusõigus


Küsimus: Kas jalakäijana saadud karistus on takistuseks esmaste juhilubade eksamile saamiseks?10.12.2012

Kui on karistus jalakäijana punase fooriga tee ületamise eest, kas sellisel juhul ARKi eksamile esmaste lubade saamiseks saab minna alles 1 aasta pärast selle karistuse eest trahvi maksmist?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui tegemist on ühe väärteo eest määratud karistusega, siis ei ole takistusi juhiloa saamiseks. Samas kehtiva liiklusseaduse § 106 lg 1 p-st 5 tuleneb, et juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, keda ei ole korduvalt karistatud LS 15.peatükis sätestatud väärtegude eest (sh siis ka jalakäijana toime pandud väärteod). Korduvus ei ole nõutav teatud raskemate väärtegude korral, mille korral piisab juba ühest ainsast karistusest juhtimisõiguse mitteväljastamiseks.