Liiklusõigus


Küsimus: Kas on võimalik vormistada auto omanikuks lubadeta isik ja ise olla vastutav kasutaja?10.12.2012

Olen ostmas autot ja ei soovi ise omanik olla. Kas on võimalik vormistada omanikuks lubadeta isik ja ise olla vastutav kasutaja/kasutaja? Kui näiteks minul tekivad jamad (võlgnevused jms), kas kohtutäitur saab panna sõidukile käsutuskeelu. Omanikul ei ole mingisuguseid jamasid. Enda nimele autot üldse ei vormistakski, ostu-müügi leping kohe kolmanda isiku nimele.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõidukit on võimalik omandada ka sellise isiku poolt, kes ei oma juhtimisõigust ning eelöeldu tähendab, et ka liiklusregistrisse saab mootorsõiduki omanikuna registreerida isiku, kellel puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Üldjuhul saab kohtutäitur arestida võlgniku vara e. juhul, kui võlgniku poolt kasutatav sõiduk ei kuulu võlgnikule, ei saa kohtutäitur seda arestida. Erandid on võimalikud tagasitäitmise menetluse korral, millest lähemat informatsiooni leiad täitemenetluse seadustiku §-st 187...197.