Liiklusõigus


Küsimus: Kas kõikide rikkumiste puhul tuleb esmaste juhilubade vahetusel teooriaeksamile minna?10.12.2012

Sel suvel toimus ainuke rikkumine kollase tulega ristmiku ületamisel. Sain kiirmenetlustrahvi 20 eurot, mille ka õige pea tasusin. Koju eraldi mingit teadet trahvist ei saanud, ega võimalikust ohust esmastele juhilubadele. Nüüd talvel, kui olin sooritanud lõppastmekoolituse ning läksin ARK-i esmaseid juhilubasid päris juhilubade vastu vahetatama, öeldi, et "viimasel ajal oleme karmimad" (viitamata kindlatele seadustele). Kohustati läbima teooriaeksam või oodata kuni järgmise aasta suveni, millal trahv kaotab kehtivuse ning on võimalus uued load ilma teooriaeksamita saada.
Tekkis küsimus, et kas ARK-il on seaduslik õigus absoluutselt kõikide väiksemategi rikkumiste puhul suunata esmaste lubade omanik teooriaeksamile? Loogilisem tunduks, et mind oleks saadetud teooriaeksamile kohe peale rikkumise toimumist, kuid nüüd mitu kuud hiljem paistab teooriaeksami nõue eriti ebaõiglane (ilma igasuguse ette teavitamiseta).
Tänan!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Alates "uue" liiklusseaduse jõustumisest 01.07.2011.a on tõepoolest "karmistatud" juhtimisõiguse saamise ja esmase juhiloa vahetamise tingimusi. Muuhulgas kehtestab LS § 106 lg 5 korra, et kui esmase juhiloa omanikul on kehtiv karistus liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba peale liiklusteooria eksami sooritamist. Teatud karistuste korral (juhtimisõiguse ära võtmine) tuleb hakata algusest peale taotlema juhtimisõigust ja uut esmast juhiluba. Seega tegutseb Maanteeamet (end. ARK) kooskõlas seadusega. Karistuse kohaldamisel ei ole politseil ega ARK-l kohustust teavitada isikut ees ootavatest haldustagajärgedest.