Liiklusõigus


Küsimus: Kui ma ei ole postiga trahviteadet saanud, kas pean nüüd maksma ka täituritasu?11.12.2012

Tere,
Sain eesti-vene piiriületusel talverehvide kasutamise eest trahvi 03.10.12 16 €, soovisin kohapeal kohe ära maksta. Kuna mulle öeldi, et kahe nädala jooksul tuleb arve koju, jäin ootama. Kirja ei tulnud ei e-mailile ega postkasti. Nüüd 2 kuud hiljem kiri kohtutäiturilt - võlanõue koos täitekuludega 53.76€. Mida tegema pean, lambist kohtutäiturile küll ei ole nõus maksma.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eeldan, et saite trahvi väärteomenetluse raames. Väärteomenetluse seadustik ei näe ette, et kohtuväline menetleja saadab arved trahvi tasumiseks menetlusalusele isikule posti vms teel. Trahvi tasumiseks vajalikud andmed, sh tasumise tähtaeg, on fikseeritud otsuses. Kui tegemist on üldmenetlusega, siis on väärteoprotokollis märgitud aeg ja koht, millal ja kust saab menetlusalune isik oma otsuse kätte. Kiirmenetluse korral aga antakse otsus menetlusalusele isikule kätte kohe peale rikkumise vormistamist ja selle kohta kiirmenetluse otsuse koostamist (otsus tehakse kohe rikkumise toimepanemise kohas).

Kui Teile oli trahv määratud muul moel, kui ülalkirjeldatud viisidel, siis ei ole tegemist õiguspärase käitumisega kohtuvälise menetleja poolt. Kui Teile tehti trahv selliselt, nagu ülalpool kirjeldasin, siis olete ilmselt ise jätnud tähelepanuta trahvi tasumise korra ja tähtaja ning tasumata trahvi sissenõudmine kohtutäituri vahendusel on õiguspärane.