Liiklusõigus


Küsimus: Kui menetleja ei jõudnud 5 tööpäeva jooksul parkimistrahvi teadet edastada, kas siis loetakse menetluse lõppenuks?12.12.2012

Tere
Kui on tegemist parkimisrikkumisega ja selle kohta on asetatud autoklaasi vahele trahviteade. Aga trahviteadet ei ole edastatud isikule rahvastikuregistris märgitud või mõnele muule menetlejale teadaolevale aadressile. Kuigi VTMS seda kohustab ning vastav toiming tuleb teha 5 tööpäeva jooksul väärteo tuvastamisest (mida lugeda 5 tp jooksul väärteo tuvastamisest, millal see tähtaeg tiksuma hakkab). Samuti ei ole trahviteadet avaldatud ametlikes teadaannetes.
Kas nüüd võib menetleja minna üle üldmenetlusele (kui ei jõutud 5 tööpäeva jooksul trahviteadet edastada), et menetleda antud väärtegu edasi või tuleb lugeda menetlus lõppenuks, seoses menetluse tähtaja möödumise tõttu?
Suure tänud!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Mõneski mõttes on tegemist reguleerimata ja ebaselge olukorraga. Kui mõnepäevane trahviteate saatmisega hilinemine ei mõjuta trahviteate adressaadi õigusi kuigivõrd, siis ei saaks seda öelda näiteks kuudes arvestatava rikkumise puhul. Millised on trahviteate viivitusega saatmisest tulenevad tagajärjed, seadus sõnaselgelt ei ütle.

Ilmselt selgub käitumisjuhis selles situatsioonis läbi vaidluste.

Samas ei sätesta seadus trahviteate saatmise tähtaja möödumist üldmenetluse alustamise alusena, mistõttu üldmenetluse alustamine ainuüksi põhjendusel, et trahviteadet ei saadetud tähtaegselt, ei ole siiski võimalik.