Liiklusõigus


Küsimus: Millised load peavad olema uuel omanikul, kui sõiduk on täismassiga üle 3500 kg?13.12.2012

Tere!
Kehtivas liiklusseaduses on järgmine säte: § 264 (3) B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega isik võib 2016. aasta 1. jaanuarini juhtida C-kategooria mootorsõidukit, mis on kantud enne käesoleva seaduse jõustumist liiklusregistrisse, tingimusel et mootorsõiduki registrimass ei ületa 3500 kg, või sama mootorsõidukit koos kerghaagisega.

Olukord on järgmine: masin täismassiga üle 3500 kg, kuid registrimassiga 3500 kg (eelmise liiklusseaduse ajal määratud) vahetab omanikku. Mootorsõiduk on kantud liiklusregistrisse enne viimase liiklusseaduse jõustumist, kuid tehniline pass väljastatakse uue omaniku andmetega hetkel kehtiva seaduse ajal.
Kas uus omanik saab endiselt 2016. aasta 1. jaanuarini B-kategooria lubadega konkreetset sõidukit juhtida?
Suur tänu!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minu hinnangul saab. LS § 264 lg 3 peab silmas sõiduki esmakordset liiklusregistrisse kandmist. Seega kehtivad uuele omanikule samad erandid, mis eelmisele omanikulegi.

Ma ei saa välistada, et Maanteeameti või politsei tõlgendus ei erine minu omast. Seetõttu soovitan hilisemate probleemide minimeerimiseks teha samas küsimuses kirjalik päring Maanteametile ning sõltuvalt MNT vastusest otsustada edasine tegevus.